Netherlands – NBPO

Nederlandse Beroepsvereniging
van Professional Organizers

IFPOA JOIN DATE: JANUARY 2009

English

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) is opgericht op 1 januari 2004. De NBPO is ontstaan uit een samengaan van de NPO (Nederlandse Professional Organizers) opgericht in 1998 en de EPO (European Professional Organizers) opgericht in 1997. De NBPO is een groeiende en dynamische vereniging, met leden die ieder hun eigen specialisaties hebben.

De NBPO ontplooit activiteiten om het beroep professional organizer onder de aandacht te brengen door middel van publiciteit in de media en deelname aan activiteiten. De NBPO bouwt in zowel binnen- als buitenland aan een netwerk met verschillende brancheorganisaties en instellingen in de zakelijke dienstverlening.

Voor wie nog geen professional organizer is, maar dat wel wil worden, organiseert de NBPO jaarlijks een driedaagse training professional organizing. Tijdens deze training, die wordt verzorgd door professionele trainers, komen alle belangrijke aspecten van het vak aan bod. Meer informatie is te vinden op onze website (www.nbpo.nl).

De NBPO heeft als doel om kwaliteit, professionaliteit en veelzijdigheid van haar leden te bewerkstelligen. Dit komt tot uiting in onder andere:

 • regelmatige (bij)scholing van de leden op het gebied van vakkennis en ondernemerschap;
 • het delen van kennis en ervaring tussen de leden;
 • viermaal per jaar een nieuwsbrief met actuele vakinformatie;
 • permanent beschikbare informatie voor en door leden op het besloten deel van de website;
 • samenwerken in een sfeer van openheid en collegialiteit;
 • ontwikkelen en uitvoeren van een kwaliteitsbeleid.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.nbpo.nl of naar ons secretariaat: info@nbpo.nl

^ TOP

Association for Dutch Professional Organizers

NBPO stands for the Association for Dutch Professional Organizers formed on January 1st, 2004. The  ‘Nederlandse Beroepsvereniging of Professional Organizers’ formed out of two associations that formed in 1999 and 1997 respectively: NPO (Netherlands Professional Organizers) and EPO (European Professional Organizers). The NBPO is very dynamic and growing with members that each have their own specializations.

The goal of the NBPO is to bring awareness of professional organizers to the public by generating media attention and by being involved in activities and events. The NBPO builds on a national and international network with both other branches and institutions aimed at business services.

For those wanting to become a professional organizer, the NBPO has developed a three-day training program that is offered several times a year. All of the important aspects of our profession are included in training that is given by professional trainers. More information on our training program can be obtained through our website (in Dutch only).

The other main goal of the NBPO is to ensure and stimulate the quality, professionalism and versatility of our members. This can be found in our activities, amongst which are:

 • Education of members on a regular basis on developments within professional organizing and business subjects;
 • Sharing knowledge and experience between members;
 • A quarterly newsletter that contains current information on our profession;
 • Ever available information for and by members on a restricted part of our website;
 • Working together with colleagues in an open atmosphere;
 • Develop and execute a quality policy.

For more information on our association refer to our website at www.nbpo.nl or contact our office by email info@nbpo.nl

Advertisement